Read[NCT - Nomin] Can We Kiss Forever? | somethinginyou_

Read [NCT - Nomin] Can We Kiss Forever? - IDNEWS24.com

[NCT - Nomin] Can We Kiss Forever?

Authors: somethinginyou_

Genre: Fanfiction

Update: 16-02-2023

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

[Completed]

Giông bão càn quét bầu trời trong trái tim anh, em vẫn sẽ mãi là mặt biển bình lặng.

Nhưng anh mãi chẳng biết được rằng vẫn có những con sóng ngầm đang cuộn trào dưới đáy đại dương kia.

- Juliette -