Read[NCT] AMERASIAN - CON LAI/ JAE.DO.TAE | THI_MIU

Read [NCT] AMERASIAN - CON LAI/ JAE.DO.TAE - IDNEWS24.com

[NCT] AMERASIAN - CON LAI/ JAE.DO.TAE

Authors: THI_MIU

Genre: Fanfiction

Update: 21-12-2019

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Truyện lấy bối cảnh Việt Nam những năm 1986 , kể về cuộc đời của những đứa con lai, những đứa trẻ vô thừa nhận có mẹ người Việt và bố là lính Mỹ.
Sau khi chiến tranh kết thúc năm 1975, toàn bộ quân đội Mỹ rút đi, để lại sự tan hoang và rất nhiều những "đứa con của đế quốc", những kẻ bụi đời bị cả xã hội thời bấy giờ khinh rẻ và đối xử tác tệ.
=============
Couple: Jae.Do.Tae

Warning: 16+
(truyện mang màu buồn và nội dung "nặng", không thích hợp để xem giải trí).

*Đây là fic, chỉ mượn một vài chi tiết từ lịch sử để xây dựng cốt truyện nên không có giá trị phản ánh HOÀN TOÀN lịch sử. Ngoài ra tác giả do sinh sau đẻ muộn, không sống trong thời kỳ này, cũng như chưa nghiên cứu đủ sâu rộng về giai đoạn thời cuối bao cấp tại Việt Nam, nên nếu có chi tiết lịch sử nào bị sai lệch, mong reader góp ý và bỏ qua cho*

5 latest Chapters