Read[NC-17][Shortfic][NamxAll] Leader's Mission | jin2020

Read [NC-17][Shortfic][NamxAll] Leader's Mission - IDNEWS24.com

[NC-17][Shortfic][NamxAll] Leader's Mission

Authors: jin2020

Genre: Fanfiction

Update: 02-07-2018

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Author: Shenanigen

Category: Toàn là H, NP ( Cái nào có tớ sẽ note)

Disclaimer : Họ thuộc về chính họ và Au viết fic với mục đích phi lợi nhuận. Xin đừng repost ra khỏi tài khoản này.

Rating: MA

"Một tuần có 7 ngày, mỗi ngày, Namjoon dành tình yêu của mình cho một người."