ReadNát tươm (Dekubaku) | kankan-_-

Read Nát tươm (Dekubaku) - IDNEWS24.com

Nát tươm (Dekubaku)

Authors: kankan-_-

Genre: Fanfiction

Update: 22-04-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

truyện về thằng Katsuki dính hanahaki nhma nó còn không biết nó thích đứa nào mà lại dính cái bệnh chó má này.
Dekubaku sẽ thành đôi nhma trước đó có hint với Kiri và Todo.
Nát tươm ở đây là nói về hoa từ mồm thằng Katsuki ho ra, vì nó dính nước dãi, qua cái nghiến răng kìm cơn ho lại của nó mà hoa nát tươm chứ chả còn đẹp nữa.