Read[Naruto], [Hoàn] Trường đại học Konoha! | Hiddleruzt_kun

Read [Naruto], [Hoàn] Trường đại học Konoha! - IDNEWS24.com

[Naruto], [Hoàn] Trường đại học Konoha!

Authors: Hiddleruzt_kun

Genre: Fanfiction

Update: 29-02-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả: U.M.Q.R.A team

Tình trạng: (có vẻ) là đã xong

Nội dung: Không có, rất xàm, truyện duy nhất sống sót sau hai năm phát triển của cả team. Vì vậy, nếu có sai sót, mong được chỉ giáo.