Read[ Naruto ĐN ] Trung Nhị Bệnh Cầu Chữa Gấp | kimmina3012

Read [ Naruto ĐN ] Trung Nhị Bệnh Cầu Chữa Gấp - IDNEWS24.com

[ Naruto ĐN ] Trung Nhị Bệnh Cầu Chữa Gấp

Authors: kimmina3012

Genre: Fanfiction

Update: 28-10-2021

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Trong kì thi lấy bằng Gennin, không chỉ mỗi Naruto không vượt qua.

Ngoài cậu còn có một cô bé, rõ ràng thiên phú hơn người, vô cùng cường đại, thiết nghĩ không thể không qua nổi kì thi cỏn con.

Ai ngờ chỉ vì một cái Trung Nhị Bệnh vớ vẩn liền đem cả kì thi trở thành trò đùa, từ bỏ kiếp Nhẫn Giả để làm người thường.

" Vốn là main của cuộc đời thì dại gì trở thành nhẫn giả để bỏ mạng sớm cơ chứ "

....

" Aizo, ta chính là thần linh đấy, ta nói gì thế giới liền như vậy, ngươi cản nổi sao ~ "

....

" Phận nữ chủ nó vậy, giỏi thì ngươi đi mà làm nữ chủ ! "

.

.

.

Dân chúng không biết làm gì, chỉ cầu mỗi Trung Nhị Bệnh của nàng được chữa sớm.

Ai ui Trung Nhị Bệnh là dịch, cầu người chữa gấp !!!!