Read[NaruSasu] [Naruto/Sasuke] SERIES THƠ | NhuHuynh175114

Read [NaruSasu] [Naruto/Sasuke] SERIES THƠ - IDNEWS24.com

[NaruSasu] [Naruto/Sasuke] SERIES THƠ

Authors: NhuHuynh175114

Genre: Poetry

Update: 15-01-2023

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Series Thơ tự sáng tác về NaruSasu🍀
Fandom: NaruSasu
Author: Huỳnh Phong Như (H.P.N 🍀)
Pairing: Naruto × Sasuke, NaruSasu ❤
Summary: Đây là OTP siêu bự và là chấp niệm cực lớn của mình ❤❤❤. Làm thơ cho thỏa đam mê và lưu trữ lại để khi già còn có kỷ niệm ♪ ♡

📣CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD!! KHÔNG RE-UP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. XIN CẢM ƠN. ✧