Read[ Nanami x Reader ] Mù Quáng | _authorcathu_

Read [ Nanami x Reader ] Mù Quáng - IDNEWS24.com

[ Nanami x Reader ] Mù Quáng

Authors: _authorcathu_

Genre: Fanfiction

Update: 22-11-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

" Người còn tồn tại , Kẻ được yêu. Người đi mất , Kẻ biết phải làm sao?" -Nanami Kento
Văn phong còn lủng củng , mong mọi người góp ý , OOC
Bản quyền thuộc author : Cá Thu