Read[NamJin][Writtenfic | Shortfic] Unexpected Baby. | airkiss9492

Read [NamJin][Writtenfic | Shortfic] Unexpected Baby. - IDNEWS24.com

[NamJin][Writtenfic | Shortfic] Unexpected Baby.

Authors: airkiss9492

Genre: Fanfiction

Update: 20-09-2021

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Author: Nunu

Disclaimers: Nhân vật trong fic không thuộc về tác giả, fic là tác phẩm được viết vì tình yêu và mục đích phi lợi nhuận.

Warnings: Đây là thể loại boyxboy, miêu tả về mối quan hệ tình cảm giữa hai người con trai. Nếu cảm thấy kinh tởm hay muốn ném đá, xin mời clickback.

Pairings: NamJin (Kim NamJoon x Kim SeokJin) và các thành viên khác của Bangtan.

Rating: PG-13

Categories: Fluff, Romance, Mpreg!au, Humour, HE.

Summary: Hai kẻ không đội trời chung Kim NamJoon và Kim SeokJin cùng nhau trúng thưởng. Lại còn là trúng độc đắc.