ReadMYG+JHS | Self-harm (Đồi sương tan) | TienSeona

Read MYG+JHS | Self-harm (Đồi sương tan) - IDNEWS24.com

MYG+JHS | Self-harm (Đồi sương tan)

Authors: TienSeona

Genre: Fanfiction

Update: 23-05-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Lạnh, cô lập, mờ nhạt để tự do đắm mình vào trò đùa sâu hoắm trên da thịt, chẳng phải chúng ta muốn thế sao?