Read[My Hero Academia] Aizawa shouta 2 | Mimayuri1

Read [My Hero Academia] Aizawa shouta 2 - IDNEWS24.com

[My Hero Academia] Aizawa shouta 2

Authors: Mimayuri1

Genre: Fanfiction

Update: 06-08-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Không phải là phần 2 của [MY HERO ACADEMIA] Aizawa Shouta 1. Vì viết nhiều quá nên tác giả không còn biết đặt tên như thế nào. Thật tình tác giả cũng chẳng muốn Aizawa lăng nhăng như vậy đâu. Sau khi viết xong một câu chuyện thì lại có ý tưởng mới thành ra phải vậy thôi.