Read[ MuiTan ] 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐲 | BlackMoon0405

Read [ MuiTan ] 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐲 - IDNEWS24.com

[ MuiTan ] 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐲

Authors: BlackMoon0405

Genre: Fanfiction

Update: 15-08-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

[weew, có thể mấy chap đầu trình viết của tớ vẫn còn khá cùi, vì lúc ấy tớ không rảnh để hoàn thành nốt chap cho lắm. Nhưng sau khi dần dần nhận ra được lỗi lầm của mình thì tớ đã cố gắng chau chuốt lời văn lại từ đầu cũng như xây là hình tượng nhân vật rõ ràng hơn❤️ mong các cậu sẽ ủng hộ nó ]

Nhắc nhở nhẹ: lâu lâu có tự ngược, ooc bình


Kiếp trọng sinh của loài người, là kiếp đời đắt nhất


Ta sẽ cố gắng nắm được em.