ReadMột điều gì đó như thế này... | Lucivity

Read Một điều gì đó như thế này... - IDNEWS24.com

Một điều gì đó như thế này...

Authors: Lucivity

Genre: New Adult

Update: 28-08-2020

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

-Hoặc là cô Haruno sẽ phải cưới Uchiha Sasuke để duy trì Huyết thống Giới hạn vô địch đó, hoặc cô ấy sẽ phải sinh ra Vĩ chủ tiếp theo. - Một vị Daimyo lạnh lùng tuyên bố.
Naruto há hốc mồm. C...cá...cái gì cơ? Cái gì mà cưới ai để làm gì cơ?
Câu chuyện, đã bắt đầu như vậy đó.