ReadMỗi ngày nhìn mình tú ân ái là một loại trải nghiệm như thế nào? | Maya_Meimei25

Read Mỗi ngày nhìn mình tú ân ái là một loại trải nghiệm như thế nào? - IDNEWS24.com

Mỗi ngày nhìn mình tú ân ái là một loại trải nghiệm như thế nào?

Authors: Maya_Meimei25

Genre: Fanfiction

Update: 21-06-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Author: 苏杭湄 ( Tô Hàng Mi )

Đây là bản QT, rất khó đọc, tại không có thời gian nên tui lười sửa.

Nếu như không thích cp Tiện Trừng có thể k đọc, càng k cần thiết phải vào nhà của tui mà gây sự cũng như nói xấu Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng ( vì tui yêu Song Kiệt, mấy bạn k ưa nhân vật nào tui k cấm, nhưng mà đã đọc truyện tui tâm đắc đăng lên rồi vẫn mở miệng ra chê bai này nọ thì xin lỗi, loại người như bạn tui k tiếp nổi -_-)

Chỉ cảnh báo vậy thoy, vẫn rất hoan nghênh mấy bạn có ý thức ghé nhà tui làm quen ^_^