ReadMộ Dung Thế Gia Chi Hoa Sự - Vô Tự Long Hương | Huong-Pink

Read Mộ Dung Thế Gia Chi Hoa Sự - Vô Tự Long Hương - IDNEWS24.com

Mộ Dung Thế Gia Chi Hoa Sự - Vô Tự Long Hương

Authors: Huong-Pink

Genre: Humor

Update: 17-03-2017

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Nếu ai đã từng đọc "Bùn loãng cũng có thể trát tường" ắt sẽ biết đến Mộ Dung thế gia chi hoa sự, bộ này nói về con gái của Hòa Chính tỷ và Dục Chi ca ca, mọi người cứ yên tâm là nữ chính trong truyện này còn lợi hại hơn cả mẹ ngày trước a... Sẽ có những tình huống cười đau cả bụng, nhói cả tim và nhiều vụ shock đến nghẹt thở do Tiểu ma đầu tinh quái này gây ra...

Nguồn: tjeuhodjep.wordpress.com