ReadMinyoon | Déjeuner | Mahblues

Read Minyoon | Déjeuner - IDNEWS24.com

Minyoon | Déjeuner

Authors: Mahblues

Genre: Fanfiction

Update: 25-02-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

"Đôi lúc, khi em không để ý, Mino sẽ nhìn em, sẽ dám nhìn em bằng đôi mắt trần dung tục, không thèm che giấu dục vọng xác thịt dơ bẩn. Ai bảo chân em bắt chéo, quần thật ngắn quá gối, để lộ ra khoảng đùi non mịn mềm mại..."

Series các fic Minyoon mình đã và đang viết. Quote trên nằm trong truyện thứ 17.

Highest Ranking: #4 in Short story

Mục lục (về cơ bản)


I. In Heaven


II. Nossa Favela (2 parts)


III. I thought you needed some helps? (4 parts)


IV. Pricked (2 parts)


V. The Princess and her Servant


VI. Do you want to be caught (2 parts)


VII. Our many things


VIII. The tailor shop 32nd street in New York (2 parts)


IX. Inhuman Heart (12 parts)


X. At an unknown named coffee store in Paris (2 parts)


XI. I like you (2 parts)


XII. Red moon


XIII. La tua facial (2 parts)


XIV. Be erased (3 parts)


XV. Only naughty boys need to be punished (4 parts)


XVI. Of course


XVII. Déjeuner (3 parts)