Read( Minayeon ) ( Satzu ) Vực | Sana291252

Read ( Minayeon ) ( Satzu ) Vực - IDNEWS24.com

( Minayeon ) ( Satzu ) Vực

Authors: Sana291252

Genre: Fanfiction

Update: 15-03-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

"Đã biết tôi và cậu không thể nào đi chung một con đường, càng không xứng để đứng cạnh nhau. Cớ sao cậu vẫn cố chấp như vậy?"
"Em yêu Nam!"