Readmilju • raptured | DuMii9

Read milju • raptured - IDNEWS24.com

milju • raptured

Authors: DuMii9

Genre: Fanfiction

Update: 17-08-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Juyeon là một đứa trẻ thiểu năng.

Và Jaehyun là anh trai nuôi của cậu, kẻ chỉ muốn lợi dụng cậu để thoả mãn dục vọng của bản thân.