Read[MHA] [KatsuDeku] Chuyện Của Đôi Chim Cu | minji_4846

Read [MHA] [KatsuDeku]  Chuyện Của Đôi Chim Cu - IDNEWS24.com

[MHA] [KatsuDeku] Chuyện Của Đôi Chim Cu

Authors: minji_4846

Genre: Fanfiction

Update: 23-07-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Author : minji_4846

Pairings: Bakugo Katsuki/Midoriya Izuku (BakuDeku/KatsuDeku)

Fandom: MHA

Raiting : K

Status: On going
Những câu chuyện tầm phào của đôi chym cu KatsuDeku
Văn phong mình còn tệ lắm nên mọi người thông cảm, mình viết vui là chính thôi.
Từ 1->5: chuyện về đôi cún
Tới chơi zới mình tại: https://www.facebook.com/asmallcorner/