ReadMau xuyên: Phản diện công lược kế trong kế - Linh Linh Thất💋💋💋💋💋 | Qingluanpei

Read Mau xuyên: Phản diện công lược kế trong kế - Linh Linh Thất💋💋💋💋💋 - IDNEWS24.com

Mau xuyên: Phản diện công lược kế trong kế - Linh Linh Thất💋💋💋💋💋

Authors: Qingluanpei

Genre: New Adult

Update: 18-01-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Mất trí nhớ tự mang hệ thống Doãn Nhược An, nhận được nhiệm vụ đó là dùng binh pháp Tôn Tử công lược hoa dạng mĩ nam.

Không có ký ức, không quan hệ, hệ thống nói cho ngươi: Tập tề linh hồn mảnh nhỏ, liền có thể tìm về ký ức.

Nhân gia là tìm đủ bảy viên long châu, triệu hoán thần long; nàng là tìm về linh hồn mảnh nhỏ triệu hoán...... Hoa mỹ nam!?

Cho nên, đương nàng nhìn đến dần dần thức tỉnh, hóa thành thật thể vai ác, nàng mông vòng!?

Nói tốt tập tề linh hồn mảnh nhỏ, liền có thể tìm về ký ức đâu?

Như thế nào mảnh nhỏ không phải nàng?

【 vốn dĩ cũng chưa nói là ngươi 】

Bị hố Doãn Nhược An muốn bãi công, chính là, phía sau này hoa mỹ nam, có thể hay không không cần đi theo nàng?

"Ngủ sau không phụ trách?"

【 sủng văn 1v1, tay mới tác giả, cầu không phun 】

Converter : Ánh Nguyệt

Nguồn: Wikidich

Chapters

Thế giới 1 : Khởi bẩm Hoàng Thượng, thần thiếp có

Thế giới 2 : Sư huynh, cưới ta tốt không?

Thế giới 3 : Vị hôn phu thủ trưởng, có bệnh sao bỏ trị?

Thế giới 4 : Mỹ nhân kế: Vườn trường thiên

Thế giới 5 : Từ không thành có:CV thiên

Thế giới 6 : Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của: Bộ đội đặc chủng thiên

Thế giới 7 : Khen thưởng thế giới: Tam quốc thiên

Thế giới 8 : Kế phản gián: Võng du thiên

Thế giới 9 : Tiếu lí tàng đao: Cấp tốc đua xe thiên

Thế giới 10 : Ám độ trần thương: Vampire thiên

Thế giới 11 : Cường thủ hào đoạt: Giới giải trí

Thế giới 12 : Lạt mềm buộc chặt: Hạ đường Vương phi thiên

Thế giới 13 : Đảo khách thành chủ: Cương thi thiên

Thế giới 3 (Quay trở lại) : Vị hôn phu: Chữa trị thiên

Thế giới 14 : Mỹ nhân kế: Nữ tôn thiên

Thế giới 15 : Thả con tép, bắt con tôm: Khảo cổ thiên

Thế giới 16 : Tiếu lí tàng đao: Vườn trường? Học bá thiên

Thế giới 17 : Cao cấp vị diện: Game online thực tế ảo thiên

Thế giới 18 : Cao cấp vị diện: Bệnh kiều tổng tài thiên

Thế giới 19 : Giới giải trí thiên: Ảnh sau lạc nhà ai

Thế giới 20 : Thú thế tranh bá: Xà vương phu quân uy không no

Thế giới 21 : Vampire sau thiên: Đế thiếu dừng tay, trẫm cự tuyệt tiềm quy tắc

Thế giới 22

Thế giới 23 : Cảnh phỉ thiên: Tiểu thụ ảnh đế, không cho liêu

Thế giới 24 : Quân hôn thiên: Phì bà xoay người, thủ trưởng lão công nhìn qua

Thế giới 25 : Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của: Bệ hạ bổn hồng trang

Thế giới 26 : Tiếu lí tàng đao: Quân tẩu làm khó

Thế giới 27 : Khen thưởng thế giới: Tây du thiên

Thế giới 28 : Mỹ nhân kế: Đua xe chủ bá lột xác sử

Thế giới 29 : Sấn hư mà nhập: Mạt thế bá chủ dược đừng đình

Thế giới 30 : Giấu trời qua biển: Lão công là con rồng?

Thế giới 31 : Mất trí nhớ thiên: Ác thiếu bổn hồng nhan

Thế giới 32 : Mất trí nhớ thiên: Kháng chiến Hoa Mộc Lan

Thế giới 33 : Mất trí nhớ thiên: Vương phi là Trù Thần

Thế giới 34 : Sống lại tam bộ khúc: Vận mệnh hòa âm -- thực tế ảo vương giả

Thế giới 35 : Thanh mai trúc mã: Lão công, cầu đầu uy

Thế giới 36 : Quyến rũ giáo chủ, cầu mang đi

Kết thúc : Cuối cùng thiên: Cuồng phi cười cửu thiên

Thế giới 24 ( Ngoại truyện) : Thẩm Tiếu phiên ngoại

Thế giới 25 ( Ngoại truyện )

Thế giới 27 ( Ngoại truyện ) : Khen thưởng thế giới: Tây du thiên

Ngoại truyện : Phiên ngoại thiên: Trang Chu đi vào giấc mộng

Thế giới 32 : Mất trí nhớ thiên: Ác thiếu bổn hồng nhan