Read[MARKHYUCK] Hẹn nhau tại hà lương | YenVan_2610

Read [MARKHYUCK] Hẹn nhau tại hà lương - IDNEWS24.com

[MARKHYUCK] Hẹn nhau tại hà lương

Authors: YenVan_2610

Genre: Fanfiction

Update: 21-11-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Hà là sông
Lương là chiếc cầu
Hà lương hiểu theo nghĩa rộng là nơi chia ly.
Khi mình nhớ đến từ này, mình nghĩ ra cái tên 'Hẹn nhau tại hà lương' với ý cuộc hẹn cuối cùng, hai người gặp nhau rồi quay lưng đi về hai ngả, một lần và mãi mãi.

MarkHyuck: Mark Lee x Lee Donghyuck/Lee Minhyung x Lee Haechan

Written by YenVan_2610