Read《Marco x Ace》 Sợi Chỉ Hồng Định Mệnh | vir_as

Read 《Marco x Ace》 Sợi Chỉ Hồng Định Mệnh - IDNEWS24.com

《Marco x Ace》 Sợi Chỉ Hồng Định Mệnh

Authors: vir_as

Genre: Fanfiction

Update: 25-09-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

- Vì thấy tấm ảnh đáng yêu quá nên mình đã dựa vào tấm ảnh đó để viết thêm một truyện nữa về Marco và Ace.

- Truyện có thể không được hay lắm, có sai sót gì mong mọi người comment góp ý cho mình, mình cảm ơn. ^^

- Truyện có yếu tố namxnam, nhân vật có chút OOC, không thích thì không nên đọc, đừng cố đọc rồi lại vào nói lời không hay với mình.
~~~~~14/06/2020~~~~~