ReadMami Nữ Vương Full | Dgiagia

Read Mami Nữ Vương Full - IDNEWS24.com

Mami Nữ Vương Full

Authors: Dgiagia

Genre: New Adult

Update: 26-07-2017

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Thế loại : Nữ cường , sủng
."Tôi giống nói đùa lắm sao ? Một là em làm bạn gái tạm thời của tôi . Hai là tôi sẽ kiện em vì tôi cưỡng bức . Em chọn đi "
Trịnh tổng bên này nhận lại tin nhắn tay cầm tách cà phê đen , anh ngồi dựa chiếc ghế xoay chân bắt chéo nhau ngắm cảnh bình minh , đọc xong tin anh chợt nghĩ ra đi bệnh viện bảo họ phán nặng nặng tí rồi đến ăn vạ cô hay đó !! Vậy là kế hoạch tiếp theo chính là khổ nhục kế