Read【 Ma Đạo Tổ Sư 】Vong Tiện Thiên (Edit hoàn) | TieuHuyen12

Read 【 Ma Đạo Tổ Sư 】Vong Tiện Thiên (Edit hoàn) - IDNEWS24.com

【 Ma Đạo Tổ Sư 】Vong Tiện Thiên (Edit hoàn)

Authors: TieuHuyen12

Genre: Fanfiction

Update: 05-10-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Artist: 紅花血月 @ Twitter (ID: BloodyBeni)

🚫 Cảnh báo: OOC!!! OOC!!! OOC!!! 🚫

Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư - Vong Tiện

Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu

Vong Tiện thiên

Tác giả: Bách Lê

Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân, cổ đại, tu chân, sinh tử, điềm văn, OOC.

Couple phụ: Hi Trừng

Tình trạng: Hoàn (6 chương)

Chuyển ngữ: QT | Edit + Beta: Huyên

Nguồn: Tấn Giang

EDIT PHI THƯƠNG MẠI VÀ KHÔNG ĐẢM BẢO 100℅ BẢN GỐC.

5 latest Chapters