Read[Ma Đạo Tổ Sư][Đồng Nhân] Lam Gia Song Bích Hắc Hóa Kỳ | Ruanhohoatam

Read [Ma Đạo Tổ Sư][Đồng Nhân] Lam Gia Song Bích Hắc Hóa Kỳ - IDNEWS24.com

[Ma Đạo Tổ Sư][Đồng Nhân] Lam Gia Song Bích Hắc Hóa Kỳ

Authors: Ruanhohoatam

Genre: Action

Update: 27-07-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả: Rùa Nhỏ Hoa Tâm

Tình trạng: Hoàn

* Rùa: nghe đâu mấy ngày nay nổi lên vụ song bích tu ma:)) cũng thử mần cái xem có được không
+Fic đồng nhân tự viết, thỉnh đừng tự tiện mang đi :D
+Nhân vật chỉ là mượn của Mặc Hương, sẽ OOC
---------- Văn án------

Bối cảnh: Ôn Nhược Hàn sai con trai là Ôn Húc tới đốt Vân Thâm Bất Tri Xử vốn là để cảnh cáo các gia tộc khác nhưng không ngờ Lam tông chủ lúc bấy giờ - Thanh Hành Quân mới xuất quan cùng Lam Khải Nhân dẫn đầu các môn sinh chống trả quyết liệt khiến quân số của Ôn thị tổn thương nặng nề, Ôn Húc bèn diệt môn Lam gia, hai huynh đệ Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ mất tích. Các gia tộc khác nghe tin, lòng ai cũng gấp như lửa đốt bèn lập tức bàn nhau liên thủ, Vân Mộng Giang thị không diệt môn.