ReadLục Thủy Thanh Sơn - Đại Phong Quát Quá (Hoàn) | LingDang

Read Lục Thủy Thanh Sơn - Đại Phong Quát Quá (Hoàn) - IDNEWS24.com

Lục Thủy Thanh Sơn - Đại Phong Quát Quá (Hoàn)

Authors: LingDang

Genre: Diverse Lit

Update: 05-08-2017

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

[Đam mỹ] Lục thủy thanh sơn - Hoàn

绿水青山 - Non xanh nước biếc

Tác giả: Đại Phong Quát Quá

Nhân vật: Cơ Dung Quân x Vương Lăng

Biên tập: Phong Yên
Tình trạng edit : Hoàn

Mọi người có thể đọc trực tiếp tại đây :
Link : https://phongyen.wordpress.com/dong-co/dam-my-luc-thuy-thanh-son/