ReadLost in love | miandmi

Read Lost in love - IDNEWS24.com

Lost in love

Authors: miandmi

Genre: Fanfiction

Update: 12-01-2016

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Lost in love là tên của tuyển tập này


Gồm nhiều chương lan man liên miên mà cảm xúc nhất thời mình viết raCác chương thường không liên quan với nhau


Có khi viết về couple


Có khi viết về cảm giác của mình


Rất vui vì bạn đọc


Mừng nếu bạn đồng cảm giác với mình


Chia buồn vì chúng ta không cùng hướng


Cám ơn vì đã đọcVà chính là tất cả đều liên quan đến 9 người tôi yêu !