Read[Longfic][WonHa ver] The Edge Of Revenge - (Sowon-Eunha) | NghinThi191

Read [Longfic][WonHa ver] The Edge Of Revenge - (Sowon-Eunha) - IDNEWS24.com

[Longfic][WonHa ver] The Edge Of Revenge - (Sowon-Eunha)

Authors: NghinThi191

Genre: Fanfiction

Update: 12-08-2017

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

"S-So Won-aaa~ đ-đừng khóc," cha cô thều thào.
"APPA! APPA! Làm ơn đừng mà. Đ-đừng bỏ con!"
"S-Soojung...M-mianhae," người cha gắng gượng với chút sức lực cuối cùng và mỉm cười." C-con...là..niềm..tự.hào...của.. ta.S-sarang-h-hae."
"APPA! APPA! ĐỪNG BỎ CON! AI ĐÓ GIÚP TÔI VỚI! GIÚP TÔI VỚI!!!!!!!"
-----------------------------------------------------------------------------------------------