Read[LONGFIC] Tảng Băng Ấm Áp - Subin - Phần 3 [Yulsic][PG-15][End] | Subin_L0ve_SNSD

Read [LONGFIC] Tảng Băng Ấm Áp - Subin - Phần 3 [Yulsic][PG-15][End] - IDNEWS24.com

[LONGFIC] Tảng Băng Ấm Áp - Subin - Phần 3 [Yulsic][PG-15][End]

Authors: Subin_L0ve_SNSD

Genre: Fanfiction

Update: 22-07-2019

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Season 3
Tình yêu thật sự không phải là một ngọn lửa xua tan băng giá mà chính là trong băng giá ta tìm được sự ấm áp của nhau.