ReadLet Me Live In The Fiction [Skydragon] | Grandxxi

Read Let Me Live In The Fiction [Skydragon]  - IDNEWS24.com

Let Me Live In The Fiction [Skydragon]

Authors: Grandxxi

Genre: Fanfiction

Update: 23-01-2017

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Author: Grandnightsong (aka Zorba Duong)
Couple: Skydragon(CL and G Dragon)
"Hãy để tôi sống mãi trong cuốn tiểu thuyết đó,


Tôi yêu người! Tôi yêu người! Tôi yêu người!


Tôi cứ viết mãi ba từ đó...

5 latest Chapters