ReadLÊN NHẦM KIỆU HOA, ĐƯỢC CHỒNG NHƯ Ý | LinhDo2102

Read LÊN NHẦM KIỆU HOA, ĐƯỢC CHỒNG NHƯ Ý - IDNEWS24.com

LÊN NHẦM KIỆU HOA, ĐƯỢC CHỒNG NHƯ Ý

Authors: LinhDo2102

Genre: Fanfiction

Update: 17-05-2023

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Truyện viết dựa trên FMV "Lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý" mà mình được xem trên Facebook. Do mình thấy thích nên viết ra để đọc.

Nguỵ Vô Tiện và vương gia Bắc Đường Mặc Nhiễm bị gia đình ép thành thân. Trên đường đi xuất giá, cả hai đám rước dâu gặp phải cơn mưa, đành trú tạm vào một ngôi miếu. Tại đây, Vô Tiện và Mặc Nhiễm gặp nhau và đã nói chuyện với nhau. Lúc chuẩn bị lên kiệu để khởi hành, thì vô tình Vô Tiện và Mặc Nhiễm đội nhầm khăn che của nhau. Hai tân nương cứ thế lên nhầm kiệu hoa.

CP chính :
Lam Vong Cơ x Nguỵ Vô Tiện
Tạ Doãn x Bắc Đường Mặc Nhiễm
*********
P/s: Trong truyện mình có thêm thắc vài chỗ.