ReadLạy Cậu, Em Đi Lấy Chồng | VanVo55

Read Lạy Cậu, Em Đi Lấy Chồng - IDNEWS24.com

Lạy Cậu, Em Đi Lấy Chồng

Authors: VanVo55

Genre: Historical Fiction

Update: 13-12-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Con Rơi ở với con Giời
Dè đâu nặng nợ cả đời mới hay.
Người xiên kẻ xỏ, mặc bây!
Vợ ông vốn giống tiên bay trên trời,
Có ngày ngó xuống đây chơi
Rơi luôn vào áo ở đời với ông.

Câu chuyện cũ rích muôn đời giữa thằng con giời và đứa con rơi, suốt cả cuộc đời bị tơ hồng quấn quàng làm nhiều phen ngã đụi

P/S: Truyện nằm trong Vũ trụ Những-Chàng-Trai-Dại-Gái-Thời-Loạn aka Khởi Nghĩa Lam Sơn Đã Giúp Các Cặp Đẻ Con Như Nào.

5 latest Chapters