ReadKỳ Tích || Ai Nói Nằm Dưới Thì Không Được Cầm Súng? | swan1802

Read Kỳ Tích || Ai Nói Nằm Dưới Thì Không Được Cầm Súng? - IDNEWS24.com

Kỳ Tích || Ai Nói Nằm Dưới Thì Không Được Cầm Súng?

Authors: swan1802

Genre: Fanfiction

Update: 25-11-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

"Hoseok à, em không có tim sao?"

"Đúng tôi không có tim"

"Vậy thì em sống bằng gì chứ?"

"Sự thương hại!"


Sẽ như thế nào nếu một cục bông lạnh ngắt và cục sắt biết nói yêu nhau?
•Begin:11.01.22

•End:


•Tác giả: Khiết Lan


Vui lòng không đem truyện đi chuyển ver hay reup bất cứ nơi đâu nếu như chưa có sự cho phép!! thanks

5 latest Chapters