Readkth || who -dropped- | binhxlaox

Read kth || who -dropped- - IDNEWS24.com

kth || who -dropped-

Authors: binhxlaox

Genre: Fanfiction

Update: 15-05-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Cuốc sống cứ tấp nập
Dòng người cứ đi qua
Như chúng ta
Là định mệnh
Hay số phận
Cứ như thế
Đến rồi đi
Dừng rồi lại đi
Trớ trêu thật
Đi rồi nên không quay lại được
Nên đành vậy.

????????????