Read[KR Zi-O] WozSou - Oneshot tổng hợp | MakinoWW

Read [KR Zi-O] WozSou - Oneshot tổng hợp - IDNEWS24.com

[KR Zi-O] WozSou - Oneshot tổng hợp

Authors: MakinoWW

Genre: Fanfiction

Update: 27-10-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Author: Đông Nguyên
Pairing: Kuro Woz x Tokiwa Sougo

A/N: Chỉ được reup dưới sự đồng ý của tác giả!
Truyện có yếu tố tình cảm đồng tính, đề nghị cân nhắc trước khi đọc.
Bình luận lời lẽ lịch sự, không đục thuyền.


- 30/1/2019 -

5 latest Chapters