Read[KnY] [KibuNezu] Lương thiện. | -duyyy

Read [KnY] [KibuNezu] Lương thiện. - IDNEWS24.com

[KnY] [KibuNezu] Lương thiện.

Authors: -duyyy

Genre: Fanfiction

Update: 25-11-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

"Kẻ kia hà cớ gì lại lương thiện đến vậy?"

Title: Lương thiện.
Author: Doru.
Pairing: Kibutsuji Muzan x Kamado Nezuko.
Fanfiction: Kimetsu no Yaiba.

Note:
+ Truyện không đi theo nguyên tác, không có quỷ ở đây.
+ Bối cảnh là thời xưa của Nhật, khi còn chiến tranh, giặc ngoại xâm, vua chúa,...
+ OOC.

[ truyện chỉ được đăng trên wattpad. ]

5 latest Chapters