Read[KnY - All Kanroji] Những lá thư chưa gửi | baokhanhvuphuong

Read [KnY - All Kanroji] Những lá thư chưa gửi - IDNEWS24.com

[KnY - All Kanroji] Những lá thư chưa gửi

Authors: baokhanhvuphuong

Genre: Fanfiction

Update: 15-12-2021

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Title: Những lá thư chưa gửi
Author: Diệp Nhã
Couple: All x Kanroji

Tổng hợp những one shot rất ngắn thôi, thậm chí có thể ngắn đến mức chưa đủ một trang word. Mỗi lá thư là một cặp khác nhau và không có bất cứ sự liên kết nào giữa các lá thư. Tag couple sẽ cập nhật dựa trên những lá thư đã đăng tải.

Vui lòng không mang đi đâu khi chưa xin phép và chưa có sự đồng ý của mình.