Read[Khr] [All27] Tiểu Tsuna xuyên thế giới. | CielYue27

Read [Khr] [All27] Tiểu Tsuna xuyên thế giới. - IDNEWS24.com

[Khr] [All27] Tiểu Tsuna xuyên thế giới.

Authors: CielYue27

Genre: Fanfiction

Update: 31-12-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tsuna đang ký giấy thì đột nhiên cảm thấy hơi chán nên ra ngoài, vừa bước ra ngoài thì bị khẩu Bazoka của Lambo ụp vào. Nhưng khẩu Bazoka có vấn đề nên đã xảy ra 1 số chuyện ngoài ý muốn.