ReadKhông Gian Hạnh Phúc Nông Nữ - Tiểu Quả Thang Bao | haonguyet1605

Read Không Gian Hạnh Phúc Nông Nữ - Tiểu Quả Thang Bao - IDNEWS24.com

Không Gian Hạnh Phúc Nông Nữ - Tiểu Quả Thang Bao

Authors: haonguyet1605

Genre: New Adult

Update: 12-03-2016

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Thể loại : ngôn tình, xuyên việt, cổ đại, 1v1, tùy thân không gian, chủng điền, nông gia, nữ cường, hoàn.

Sơ lược :

Thế kỷ 21 đô thị thành phần tri thức Lăng Ý Hân bởi vì nhất trận tai nạn xe xuyên việt đến xa lạ thời không tiểu sơn thôn, nàng không oán giận, không tức giận, bởi vì nàng có thương nàng yêu cha mẹ của nàng, còn có sủng nàng hộ ca ca của nàng, cho nên nàng vén lên ống tay áo bắt đầu rồi nông nữ cuộc sống hạnh phúc.

Ngươi nói này tiểu thôn cô nghèo? Nàng liền đem sản nghiệp mở lần cả nước, sau đó lấy tiền đập chết ngươi!

Ngươi nói nàng không có địa vị? Nàng không muốn, nàng nhất định thi cái trạng nguyên làm cho nàng địa vị cao hơn ngươi!

Ngươi nói nàng không quyền không thế? Một đống có quyền thế nhân che chở nàng, không có quyền thắng có quyền, không có thế thắng có thế.

Còn có mới mẻ mới ra lò lại manh vừa đáng yêu bánh bao nhỏ cầu xin bao / dưỡng!