Read[Khoan Thành] Một ngày yêu, một đời thương | bechauphi_

Read [Khoan Thành] Một ngày yêu, một đời thương - IDNEWS24.com

[Khoan Thành] Một ngày yêu, một đời thương

Authors: bechauphi_

Genre: Fanfiction

Update: 15-02-2021

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Đây là Lưu Hải Khoan x Uông Trác Thành, đời thường đời thường đời thường ( điều quan trọng phải nói 3 lần ;)) ) của hai cậu, không có Vân Mộng và Cô Tô ở đây!