Read|Keonwoong| [ABO] Coffee and Milk Tea | mina2911

Read |Keonwoong| [ABO] Coffee and Milk Tea - IDNEWS24.com

|Keonwoong| [ABO] Coffee and Milk Tea

Authors: mina2911

Genre: Fanfiction

Update: 02-03-2021

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Hwanwoong lúc test hormone thì ra kết quả là Beta, cậu cũng mặc định cậu là Beta, tất nhiên đấy cũng là mong muốn của cậu. Alpha thì càng tốt, đừng là Omega là được.

Cho đến một ngày, cậu cảm nhận được một mùi hương kỳ lạ, mùi hương thay đổi cả cuộc đời cậu.

Pairing: Keonwoong (với một chút Leeon, còn Raho hên xui)

5 latest Chapters

4

3

2

1

Chapters

1

2

3

4