ReadJJK × Có Người Thương Em Đến Thế | Tibisun

Read JJK × Có Người Thương Em Đến Thế - IDNEWS24.com

JJK × Có Người Thương Em Đến Thế

Authors: Tibisun

Genre: New Adult

Update: 08-05-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

"𝚈𝚎̂𝚞, 𝚕𝚊̀ 𝚌𝚑𝚎̂́𝚝 𝚘̛̉ 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚕𝚘̀𝚗𝚐 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚒́𝚝,
𝚅𝚒̀ 𝚖𝚊̂́𝚢 𝚔𝚑𝚒 𝚢𝚎̂𝚞 𝚖𝚊̀ 𝚌𝚑𝚊̆́𝚌 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚢𝚎̂𝚞?
𝙲𝚑𝚘 𝚛𝚊̂́𝚝 𝚗𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞, 𝚜𝚘𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 𝚌𝚑𝚊̆̉𝚗𝚐 𝚋𝚊𝚘 𝚗𝚑𝚒𝚎̂𝚞:
𝙽𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚝𝚊 𝚙𝚑𝚞̣, 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 𝚝𝚑𝚘̛̀ 𝚘̛, 𝚌𝚑𝚊̆̉𝚗𝚐 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝"


Tôi thà rằng...
chôn vùi hết đau khổ tận sâu trong trái tim này, cũng không muốn quên đi ánh mắt của người.
Xin cho tôi dũng khí
để tiếp tục tin tưởng, bỏ qua những dối gian để ôm lấy người.
Xin cho tôi dũng khí
để đứng trước mặt người, nói lời yêu thương tôi đã chôn vùi
Mong rằng tôi sẽ được gặp lại người
Dù có hóa thành tro, tôi vẫn muốn được ở bên người
Dù có qua bao kiếp, tôi vẫn luôn khắc ghi hình bóng người
Dù người chẳng biết tôi là ai
Tôi vẫn ở đó
Vẫn ở giao lộ đó đợi người, mong một ngày sẽ tương phùng

5 latest Chapters