Read[jeonsé] Let it be | Cum_map

Read [jeonsé] Let it be - IDNEWS24.com

[jeonsé] Let it be

Authors: Cum_map

Genre: Fanfiction

Update: 31-08-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

"Nếu như chúng ta là những con người bình thường, có phải sẽ được yêu nhau một cách bình thường?"

"Sẽ không có nếu như. Chúng ta đã lựa chọn như thế mà..."

BTS Jung Kook - Blackpink Rosé
Và câu chuyện tình yêu được xây dựng trên những moments của họ

- Cúm's first idol life fanfic -