Read[JENSOO] - BẾN XE | dhiasfa

Read [JENSOO] - BẾN XE - IDNEWS24.com

[JENSOO] - BẾN XE

Authors: dhiasfa

Genre: Fanfiction

Update: 01-12-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

"Jennie, nếu chúng ta có kiếp sau, nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này... đợi em."

!edit; cover từ tiểu thuyết cùng tên