Read[ Jeff the killer x reader ] Bên cạnh tôi được không? | AnV1670

Read [ Jeff the killer x reader ] Bên cạnh tôi được không? - IDNEWS24.com

[ Jeff the killer x reader ] Bên cạnh tôi được không?

Authors: AnV1670

Genre: Diverse Lit

Update: 03-11-2018

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

" Người tôi yêu là một kẻ sát nhân mà ai cũng khiếp sợ. Nhưng trong mắt tôi, anh ta tình cảm và thật đáng yêu. Mặc dù biết bên anh, tôi không có kết cuộc tốt đẹp. "

Thể loại: Tình cảm, SE. Ngoại truyện có H