Read[JAEYONG] Phi vụ tác hợp NYC | hummingam_elody

Read [JAEYONG] Phi vụ tác hợp NYC - IDNEWS24.com

[JAEYONG] Phi vụ tác hợp NYC

Authors: hummingam_elody

Genre: Fanfiction

Update: 24-02-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Textfic

Couple chính: Jaeyong
Couple phụ: Johnten, Markhyuck

"Vẫn còn yêu nhau mà tự dưng chia tay, lạ lùng ghê hong"

warning: lower-case, có một số từ chửi thề