ReadIsekai! Vô dụng hay thiên tài? | WhiAkatsuki

Read Isekai! Vô dụng hay thiên tài? - IDNEWS24.com

Isekai! Vô dụng hay thiên tài?

Authors: WhiAkatsuki

Genre: Action

Update: 29-06-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Tự nhiên phải viết lại lần thứ N cái mô tả vì lỗi không đăng được truyện😭😭. Nói chung là mình còn nghiệp dư nên có gì mọi người cứ góp ý. À mấy cái trong () là lời tác nhé!

________________

Tóm tắt thì: main tên Akira Akatsuki và chắc chắn không liên quan tới thằng Whi Akatsuki. Anh ấy thì nghĩ mình bình thường nhưng thật sự cả thế giới gọi anh là siêu thiên tài. Để anh main nhận ra được điều này, tác quyết định cho ảnh isekai, nhưng cấp dưới của tác-thần cai trị làm status của anh bị thiếu, chỉ hiện mỗi IQ và INT, tất nhiên anh chỉ được buff mỗi cái đó(dù ảnh thông minh sẵn). Hành trình đi lập status cho bản thân của Akira bắt đầu!