Read︱INTERACT︱︱TEXTfic︱︱Multi-Idol︱ LOVEStagram | StarFu

Read ︱INTERACT︱︱TEXTfic︱︱Multi-Idol︱ LOVEStagram - IDNEWS24.com

︱INTERACT︱︱TEXTfic︱︱Multi-Idol︱ LOVEStagram

Authors: StarFu

Genre: Fanfiction

Update: 13-11-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

LOVEStagram
- FIC TƯƠNG TÁC (Interact) -
Khi THÍNH là mục đích CHÍNH của việc sử dụng các thể loại mạng xã hội.
interact. textfic. pic.

diễn biến fic phần lớn sẽ dựa trên tương tác và mong muốn của rds!

RED VELVET
TWICE
BLACKPINK
IZ*ONE

Ảnh bìa: Minatozaki Sana & Miyawaki Sakura

Chapters

LOVEStagram

[Intro] Giới thiệu nhân vật /1/

[Intro] Giới thiệu nhân vật /2/

[Intro] Giới thiệu nhân vật /3/

[Intro] Giới thiệu nhân vật /4/

01: @sana_tozaki

02: @kura_waki

[DM] sana_tozaki ~ kura_waki

03: @irene_bae

[CHATROOM] TWICE

[DM] wendy_son ~ irene_bae

[DM] wendy_son ~ seulgi_kang

#Tham_khảo_Tình_hình [Interact]

04: @lisa_noban

05: @rose_park

[CHATROOM] Chúng ta là "Đại Ca" /1/

[CHATROOM] Chúng ta là "Đại Ca" /2/

[DM] jennie_kim ~ yeri_kim

[DM] nabong_im ~ nakobuki

06: @yoojin_an

[DM] wonyoung_jang ~yireon_wang

07: @joy_park

08: @jihyo_park

[CHATROOM] RED VELVET

[CHATROOM] Chúng ta là "Đại Ca"

09: @minjoo_kim

[CHATROOM] IZ*ONE /1/

[CHATROOM] IZ*ONE /2/

[DM] tzuyu_chou ~ minjoo_kim

10: @yena_choi

#Ê_Sao_Thế [Ngoại truyện] /1/

#Ê_Sao_Thế [Ngoại truyện] /2/

11: @jennie_kim

[CHATROOM] Câu lạc bộ "Nói tiếng Hàn đê" /1/

[CHATROOM] Câu lạc bộ "Nói tiếng Hàn đê" /2/

12: @hyewon_kang

[DM] eunbi_kwon ~ hyewon_kang

/ngoại truyện/ [DM] wendy_son ~ lisa_noban

/ngoại truyện/ [DM] dubu_kim ~ chaeyoung_son

/ngoại truyện/ [DM] "kura_waki" ~ "sana_tozaki"

/ngoại truyện/ [DM] hyewon_kang ~ mina_sama

[GÓC NHIỀU CHUYỆN] IZ*ONE MV: VIOLETA

13: @mina_sama

[DM] lisa_noban ~ mina_sama

[CHATROOM] Chúng ta là "Đại ca"

[DM] tzuyu_chou ~ mina_sama

14: @jungyeon_yoo

[DM] sana_tozaki ~ jungyeon_yoo

15: @wonyoung_jang

[DM] kura_waki ~ wonyoung_jang

/ngoại truyện/ 9901 điều nhỏ xíu ngọt ngào

/ngoại truyện/ 9896 câu hỏi vì sao?!

16: @nakobuki

#Ây_Sao_Đấy [Ngoại truyện] /1/

#Ây_Sao_Đấy [Ngoại truyện] /2/

#Tìm_Unnie_nhận_nuôi_Cún [Interact]

17: @yoojin_an

18: @rose_park

[DM] yoojin_an ~ rose_park

[CHATROOM] Bé Khỏe Bé Ngoan /1/

[CHATROOM] Bé Khỏe Bé Ngoan /2/

19: @sana_tozaki

#Buổi_Đấu_thầu_vụ_Thanh_lý_Gấu_Mèo [Interact]

20: @owow_hirai

21: @jisoo_kim

[TOPIC] Các cậu đã từng vì một chiếc FANFIC nào đó mà trở thành SHIPPER chưa?!

22: @sana_tozaki

23: @yuri_jo

#DRAMA_NÀO_CHO_JOOHYUNIE_UNNIE [INTERACT]

[NAVER] Một couple đình đám mới xuất hiện của K-biz

Miyawaki Sakura

[Hộp thư đến] Irene Bae Joo Hyun

Wendy Son Seung Wan

24: @irene_bae

#Oh_my_Geezzz_IRENE_UNNIEEE !!! [Ngoại truyện]

25: @kura_waki

26: @rose_park

[Linh tinh] Bất lực ="=

[Multi-couple] Fangirl và những chuyện ngớ ngẩn /1/

[Multi-couple] Fangirl và những chuyện ngớ ngẩn /2/

[Multi-couple] Fangirl và những chuyện ngớ ngẩn /3/

[Multi-couple] Fangirl và những chuyện ngớ ngẩn /end - SPECIAL/

27: @wendy_son

28: @hiichan

29: @dubu_kim

30: @jisoo_kim

[Hộp thư đến] Kim Ji Soo

[Tin nhắn đã gửi đi] Kim Ji Soo

THÔNG BÁO !!!

[Multi-couple] Những Câu-hỏi-Khó-chịu của những Cô-nàng-Khó-chiều /1/

[Multi-couple] Những Câu-hỏi-Khó-chịu của những Cô-nàng-Khó-chiều /2/

[Multi-couple] Những Câu-hỏi-Khó-chịu của những Cô-nàng-Khó-chiều /3/

[Multi-couple] Những Câu-hỏi-Khó-chịu của những Cô-nàng-Khó-chiều /2Kangz/

[Multi-couple] Những Câu-hỏi-Khó-chịu của những Cô-nàng-Khó-chiều /Lisa x Eunbi/

[Multi-couple] Những Câu-hỏi-Khó-chịu của những Cô-nàng-Khó-chiều /DubuMochi/

@starfu

31: @joy_park

32: Fantastic Four (Death Challenge)