ReadIf I stay (Cover) | Anna4869

Read If I stay (Cover) - IDNEWS24.com

If I stay (Cover)

Authors: Anna4869

Genre: Fanfiction

Update: 16-01-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Dựa trên bộ phim đầy cảm động "If I stay", một phiên bản khác của couple Shinshi được tái hiện một cách đầy chân thực và cũng thật đau thương trong câu chuyện này.