Read[Identity V | EliAes] beyond the grave. | Futsuunoshounen

Read [Identity V | EliAes] beyond the grave.  - IDNEWS24.com

[Identity V | EliAes] beyond the grave.

Authors: Futsuunoshounen

Genre: Fanfiction

Update: 29-06-2021

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

- Gom những mẩu linh tinh viết ngẫu hứng về UraNou, hay EliAes lại một chỗ.

- Các mẩu truyện có thể chẳng liên quan với nhau hay có trật tự rõ ràng, và dĩ nhiên cũng không có plot cụ thể.

- Khả năng hạn hẹp có thể dẫn tới OOC.

- Không yêu xin đừng nói lời cay đắng mà hãy click back.

5 latest Chapters
Chapters